Kvalitetssäkrade GIS-databaser med L5 M-Tab RTK

Kristian Poulsen på Jokkmokks kommun jobbar primärt med IT-relaterade frågor och GIS, där fibernätet givetvis är en viktig del. De använder Digpro dpCom och Geosecma programvarulösningar inne på kontoret för planering, drift och skötsel av nätet. Jokkmokks fiber-/optonät började förläggas 1999 och mättes då in endast sporadiskt. Kristian har gjort stickprov på dessa gamla inmätningar och en del stämmer hyggligt medan en annan del ligger ganska rejält fel. Totalt rör det sig om 100-tals mil med fiberledningar, varav ca 30-35% är inmätt i dagsläget.

P.g.a. osäkerheten kring ledningarnas läge krävs i regel utsättning med hjälp av söktråd och kabelsökare, vilket är ett tidskrävande arbete. Ett exempel var när en sträcka på drygt en mil skulle sättas ut, det tog inte mindre än två veckor att utföra - söktråden var nämligen av på flera ställen med följden att en grävmaskin var tvungen att komma dit för att gräva upp, laga och återställa.

Med Kristians helhetstänk började han fundera på hur man på ett smart och effektivt sätt skulle kunna säkerställa kvaliteten på deras GIS-databaser. Det vore givetvis helt otänkbart att ta sig an uppgiften i ett enda projekt. Men genom att kontinuerligt mäta in och uppdatera i samband med andra arbeten, nyförläggning eller reparation, blir det genast mer överkomligt.

L5 M-Tab RTK

Då saknades egentligen bara ett ändamålsenligt verktyg för att kunna göra det på bred front. Och det var då Kristian kom i kontakt med oss på L5 Navigation och fick upp ögonen för vår smidiga L5 M-Tab RTK, som är en ruggad Android-tablet med integrerad RTK GNSS-mottagare som levererar noggrannhet ned till 5 cm. Ett av kraven var självklart att den skulle vara enkel använda, i och med att hela grundtanken bygger på att alla som är ute i fält ska kunna göra inmätningar.

Efter upptäckten av L5 M-Tab RTK har han integrerat den i ett extremt smidigt flöde för både anvisning/utsättning och inmätning/dokumentation av kommunens olika ledningsnät.

Utsättning/Anvisning

Normalt sett kommer det uppgifter från Ledningskollen att någon ska utföra ett arbete inom ett visst område och har begärt kabelanvisning. I samband med det skapas ett ärende och där kan man sedan enkelt exportera ut det aktuella området i dxf-format. I Kristians fall tar han in filen i Digpro dpCom (programvara för telekomnät) och ser då snabbt om kommunen har några ledningar på den platsen. Sedan plockar han ut både området och ev. ledningar och lägger in dessa filer i M-Tab RTK som då är redo för utsättning med cm-noggrannhet. Om det är på en plats där ledningarna har osäkert läge görs traditionell anvisning med söktråd och kabelsökare, men då har man fortfarande nytta av att kunna se inom vilket område det ska göras.

Inmätning/dokumentation

Inmätning görs numera kontinuerligt vid all nyförläggning och tack vare användarvänligheten kan i princip all fältpersonal göra det. Helt perfekt att t.ex. låta grävmaskinisten eller yrkesarbetaren mäta in direkt när arbetet sker istället för att åka ut i efterhand. Om man enligt ovan varit tvungen att göra en traditionell anvisning så mäts det givetvis in samtidigt. Ur ett dokumentations- och kvalitetsmässigt perspektiv har Kristian dessutom klassificerat alla ledningar i databasen - antingen som inmätta eller osäkra. På så vis har han hela tiden koll på vilka ledningar som behöver mätas in.

Summering

Nyckeln är att alla ska kunna hjälpa till att samla in data och ajourhålla databaser. Ingen fältarbetare ska vara rädd för att använda utrustningen – det ska vara en naturlig del i vardagen. Därför är det så oerhört viktigt att alla förstår vikten av korrekt data – det kommer alltid en "rond 2", d.v.s. att man någon gång i framtiden måste kunna hitta det man en gång förlagt i backen.

Att kunna hitta saker - noggrant - är värdefullt för alla, särskilt för företag och organisationer som äger eller förvaltar fysiska tillgångar. Så se till att öka värdet på din geografiska data genom att alla kan dra nytta av den.

Läs mer om produkterna

Om L5 Navigation

L5 Navigation System AB startades 2013 och omsatte 68 miljoner SEK år 2020.

Vi hittar de mest konkurrenskraftiga produkterna på marknaden och integrerar dem i kraftfulla, flexibla system som passar både våra lokala och globala kunders dagliga arbetsflöden. 1 mars 2021 lanserade vi vår nya lösning för grävmaskiner, L5 U3D-X, ett 3D-system som har ett unikt förhållande mellan funktion/prestanda/kvalité och pris.

L5 Navigation System marknadsför egna mätutrustningar och är också stolta återförsäljare för Emlid samt maskinstyrning från Topcon Positioning Systems® och samarbetar med andra företag i branschen för att kunna erbjuda en bred produktportfölj.