GNSS-utrustning för

Skoglig verksamhet

Skogsnäringen ligger långt fram kontra andra många andra branscher när det gäller användning av geografisk IT som verktyg för att göra prognoser, ta fram beslutsunderlag och följa upp verksamheten. Men varför inte öka värdet ytterligare på er geografiska data genom att låta fler interagera med den?

Oavsett hur många högkvalitativa databaser med geografisk information man har tillgång till så har dessa ett till viss del begränsat värde när det endast är ett fåtal personer på t.ex. mätavdelningen som kan dra nytta av den till fullo ute i fält. Omvänt gäller ju att ju fler som ha tillgång till cm-noggrannhet desto bättre uppdaterade/korrekta databaser kan man ha då det är fler som bidrar med högkvalitativ data.

Nu möjliggör vi att fler ska kunna interagera tack vare vår prisbild på noggrann och lättanvänd GNSS-utrustning - tillsammans kan vi digitalisera samhället.

Fastighetsgränser och andra typer av geografiska gränser

Tack vare positioneringsnoggrannhet ned till 1-2 cm är det inte längre några svårigheter att exakt kunna söka upp och markera ut olika typer av gränser, oavsett om det är fastighetsgränser, avverkningsgränser eller reservatsgränser. Ladda in kartor i shp, dxf eller xml-format.

Om det inte finns tillgång till digitala kartor går det även att utgå från gamla gränsmarkeringar tillsammans med papperskartor för att kunna skapa egna koordinatsystem, lokaliseringar/transformationer direkt i fält. Många gånger är gamla fastighetsgränser endast angivna med lokala koordinater (typ 1000, 1000-system). Att då kunna mäta in befintliga markeringar som finns kvar, räkna om koordinaterna till SWEREF, rita ut saknade punkter med hjälp av CoGo-funktionerna och måttsättning på gamla förrättningskartor och slutligen kunna sätta ut/leta fram dom med hjälp av GNSS-utrustningen är enormt värdefullt.

Längd, area och avvikelser

Räkna fram längd och area direkt i fält med högsta kvalitet. Perfekt för att kontrollera framdrift på avverkning eller få fram längder på skotningsvägar. Våra utrustningar är även ett kraftfullt hjälpmedel när det kommer till att noggrant dokumentera och mäta in t.ex. avvikelser – oavsett om det gäller enskilda punkter, linjer eller ytor. Mät in faktisk sträckning på den nya skogsbilvägen eller dokumentera myrens faktiska utbredning.

Uppföljning av tillväxt hos plantor

Återkom till exakt samma plantor år efter år och genomför t.ex. tillväxtkontroller. Genom att mäta in positionen vid plantering kan du söka upp den oavsett om det har vuxit upp sly eller ligger en meter snö på marken. Detta går givetvis att göra för att typer av intressepunkter också. Tack vare möjligheten att koda punkterna vid inmätning är det lätt att hålla koll på vilka punkter som är vad.

Våra produkter och lösningar

Läs mer om våra prisvärda och lättanvända lösningar här.

GNSS-mottagare

L5 M-Tab RTK

Emlid Reach RS3

Emlid Reach RX

Fältappar

SurPad

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om något?

Skriv en rad eller två om vad du undrar över eller vilken produkt du vill veta mer om så hör vi av oss så snart som möjligt.