Lösningar för

El, tele och fiber

Med allt högre krav på noggrann geografisk dokumentation och mer teknisk infrastruktur både under och ovan jord finns det många anledningar till att investera i egen utrustning för att mäta in och sätta ut kabel och andra objekt. Vi på L5 Navigation erbjuder ett komplett utbud av lättbegriplig och prisvärd utrustning för ändamålet.

Inmätning och geografisk dokumentation

Istället för att hyra in externa aktörer eller nyttja egen specialiserad personal finns det numera alla möjligheter för arbetslagen ute i fält att sköta inmätningen. På det viset kan ni spara både tid och pengar – samt öka kvaliteten på data tack vare att mätningen kan ske i öppen schakt. I våra lättanvända fältappar är det väldigt enkelt att mäta in olika typer av geometrier (punkt, linje, polygoner, etc.) och dessutom koda mätobjekten för att underlätta vidare hantering av data.

Ett annat alternativ är att utrusta grävmaskinen eller grävlastaren med maskinstyrning, då har även maskinföraren möjlighet att mäta in och dokumentera förlagd kabel.

Utsättning och lägeskontroll

Tack vare positioneringsnoggrannhet ned till 1-2 cm är det inte längre några svårigheter att exakt kunna söka upp och markera ut olika typer av objekt, oavsett om det är ledningar, stolpplatser eller kabelbrunnar. Ladda in kartor/ritningar i shp, dxf eller xml-format.

Perfekt för att kunna åka ut i förväg och verifiera att planerad förläggning eller placering även fungerar i verkligen, istället för att inse det när alla maskiner och personal står och stampar på plats.

Våra produkter och lösningar

Läs mer om våra prisvärda och lättanvända lösningar här.

GNSS-mottagare

L5 M-Tab RTK

Nyhet! Emlid Reach RX

Emlid Reach RS2

Fältappar

L5 U3D-S

SurPad

Maskinstyrning

Grävmaskin

Grävlastare

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om något?

Skriv en rad eller två om vad du undrar över eller vilken produkt du vill veta mer om så hör vi av oss så snart som möjligt.