L5 U3D-XL

Marknadens enda kompletta och fullt integrerade maskinstyrning för grävlastare. Systemet är utvecklat i direkt samarbete med Huddig och danska Unicontrol vilket borgar för en riktigt ändamålsenlig lösning. Hela konceptet bygger på att man med en enda knapptryckning växlar från grävaggregat till lastare – inga ändringar av inställningar eller växlande mellan olika maskinprofiler. Det ska lika […]

Läs mer

L5 U3D-X

Grävsystem för din grävlastare utvecklat från grunden av personer med djup förståelse för användningsområdet och lång erfarenhet i branschen med huvudmålet att göra vardagen enklare för maskinförare. All funktionalitet ligger nära till hands när man kör, antingen via direkta knapptryckningar eller ”tap-and-hold”. Avancerade undermenyer och inställningar är medvetet gömda för att inte störa föraren med […]

Läs mer

L5 3DX

Detta är i grunden ett grävsystem men tack vare stöd för bomsväng går det utmärkt att använda som ett 3D-grävlastarsystem för grävlastare av samtliga fabrikat. Om det räcker med positionering av grävaggregatet kan detta vara systemet för dig, annars kan vi erbjuda det kompletta systemet L5 U3D-XL där man enkelt kan växla mellan grävaggregat och […]

Läs mer