Emlid med SurPad lämpar sig för Lantmätare

Emil Leander, utbildad Lantmätare, driver konsultföretaget Eleander som mestadels utför fastighetsrättsliga uppdrag men inte alltför sällan innebär det någon typ av teknisk åtgärd också. Tidigare har han köpt in tjänsten för inmätning och utsättning, men såg nu möjligheten att utöka sitt erbjudande och samtidigt arbeta effektivare.

Att ha egen utrustning som alltid är med är ett värdefullt hjälpmedel vid t.ex. utredningar av fastighetsgränser, framtagande av förslag på nya gränser inför olika typer av lantmäteriförrättningar eller för att dokumentera ett markintrång som ska avtalsregleras.

Valet föll på en Emlid Reach RS2 som körs med fältprogrammet SurPad på en ruggad 8″ Android-tablet. Priset vägde såklart tungt i och med att mätning är ett komplement och inte huvudsysselsättningen. Rent tekniskt innehåller lösningen allt som Emil kräver, både vad gäller funktionalitet och prestanda.

Möjligheten att kunna skapa egna koordinatsystem, lokaliseringar/transformationer direkt fält är en viktig funktion som spar tid. Många uppdrag involverar nämligen gamla fastighetsgränser som endast finns angivna med lokala koordinater (typ 1000, 1000-system). Att då kunna mäta in befintliga markeringar som finns kvar, räkna om koordinaterna till SWEREF, rita ut saknade punkter med hjälp av CoGo-funktionerna och måttsättning på gamla förrättningskartor och slutligen kunna sätta ut/leta fram dom med hjälp av GNSS-utrustningen är enormt värdefullt.

En annan viktigt funktion är att kunna koda inmätta punkter, dels för egen del men även för tredjepart om man ska dela med sig av sitt data. I SurPad kan man antingen använda sig av färdiga kodlistor eller skapa helt egna beroende på vilka behov man har.