Jonosfärsmonitor

SWEPOS

Jonosfärsmonitor

Nedan kan du se jonosfärens påverkan på GNSS/RTK-mätningar för olika platser i landet just nu. Om du haft den här sidan öppen en längre stund behöver du manuellt uppdatera den för att få senaste statusen.

Tjänsten tillhandahålls av SWEPOS. Om du vill se historisk data eller läsa mer om t.ex. SWEPOS tjänster, besök deras hemsida.

Aktuell status

Norra Norrland

Södra Norrland

Svealand

Götaland

Vad visar Jonosfärsmonitorn?

Solens aktivitet ger upphov till laddade partiklar i det övre lager av jordens atmosfär som kallas jonosfär. När GNSS-signalen passerar jonosfären så störs den mer eller mindre, beroende på signalfrekvensen och hur mycket laddade partiklar som finns längs vägen.

Vad är jonosfärstörningar?

Jonosfärsmonitorn ger ett mått på hur stor den störningen är vid GNSS-mätning, i första hand vid RTK-tillämpningar som förutsätter initialisering av fixlösning. Kartan visar aktuell jonosfärsstatus i fyra regioner i Sverige, och diagrammen visar variationen under det senaste dygnet för samma regioner. Kartan och regiondiagrammen är färgkodade från grönt till rött, där rött innebär svåra jonosfärsstörningar. Uppdatering av jonosfärsvärden sker var 30:e sekund.