Stor tidsbesparing både för arbetsledare och mättekniker på vindpark

William Lingvall, Arbetsledare på Wixner & Rödin Entreprenad AB (för närvarande inhyrd av CD Entreprenad AB och Svevia), åker varje vecka 100-tals kilometer utmed smala grusvägar på vindparken där han befinner sig. För att undvika onödiga resor både för egen del, men även för mätteknikerna, valde William att investera i en L5 M-Tab RTK för att på så vis bli mer självgående och kunna göra kontroller och enklare inmätningar på egen hand.

I det användarvänliga fältprogrammet SurPad har han med sig alla ritningar i digitalt format och kan t.ex. snabbt se om en urgrävning mellan sektion 1+200 – 1+310 är färdigställd eller om en profiljustering är utförd till rätt nivå. Ser han några avvikelser kan han mäta in dom och ta med sig tillbaka till kontoret eller direkt prata med maskinisten.

Tack vare att William nu kan kontrollera det mesta själv sparar projektet även en hel del tid för mätteknikerna som inte behöver åka ut varenda gång man ser något som inte ”känns” riktigt rätt. Han kan även ligga i framkant och dubbelkolla att det projekterade underlagt verkar stämma långt innan grävmaskinerna transporteras dit och sätter skopan i marken.