Pressmeddelande: L5 Navigation förvärvar mjukvarutunga och gruvfokuserade Rockma

L5 Navigation, ett ledande bolag inom positioneringsteknik för maskinstyrning och GNSS-mätning, accelererar sin internationella tillväxtresa genom förvärv av Rockma.

L5 Navigation Systems AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i ROCKMA System AB. Rockma utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids-berganalyssystem. Rockma grundades 1999 och har hundratals installerade system inom den globala gruvbranschen samt inom infrastrukturområdena tunnelborrning, geotekniska undersökningar och bergbrytning.

Med Rockma får L5-koncernen en proprietär mjukvarusvit inom specialmaskinområdet och etablerar bolaget för global tillväxt inom gruvor och infrastruktur. Rockma’s ledning med Patric Mårtensson i spetsen fortsätter leda verksamheten och ansluter som delägare i L5-koncernen.

Rockma har som mål att vara en ledande nischleverantören av maskinstyrnings- och berganalysmjukvara globalt. Genom att bli en del av L5 Navigation får vi tillgång till kommersiella muskler att få ut vår ledande teknik till kunder i hela Norden och genom gemensamma samarbetspartners internationellt”, säger Patric Mårtensson, VD på Rockma.

Genom förvärvet av Rockma stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande leverantör av maskinstyrningssystem för specialmaskiner inom bergbrytning. Vi får också tillgång till världsledande mjukvaru-IP på området som möjliggör accelererad internationell tillväxt.”, säger Martin Lindgren, VD för L5 Navigation.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För mer information kontakta:

Martin Lindgren – VD L5 Navigation
072-528 99 97

Eller via e-post till info@l5navigation.com

L5 Logo

Om L5 Navigation

L5 Navigation Systems AB är ett företag som utvecklar och säljer positioneringslösningar för kunder i olika branscher. Bolagets djupa expertis inom maskinstyrning och GNSS-mätning ger möjlighet att kunna kombinera de bästa och mest prisvärda lösningarna på marknaden, och på så vis skapa maximal kundnytta till rätt pris. Bolaget har sitt huvudkontor i Luleå. Se www.l5navigation.se för ytterligare information.


Om Rockma

ROCKMA System AB är specialiserade inom lösningar för analys av bergegenskaper i realtid, baserat på borrparametrar direkt från borriggarna. Tack vare detaljerade data kan värdefulla slutsatser dras för hur fortsatt borrning, men även sprängning och förstärkning ska utföras optimalt. Rockma erbjuder allt från fristående mjukvara till kompletta system. Se www.rockma.com för ytterligare information.