L5 M-Tab RTK underlättar vardagen för arbetsledare

GNSS Mätning

Fredrik Forsberg, Arbetsledare på Wixner & Rödin Entreprenad AB (för närvarande inhyrd av NCC), fick nyligen sin L5 M-Tab RTK som han tror kommer göra vardagen betydligt effektivare.

Han säger själv: ”Jag använder plattan för att kunna planera arbetet framåt genom att kontrollera t.ex. schakt och fyll ute på plats. Även en kontroll av filer som senare skall ut till maskiner så att det ej är något som ser konstigt ut. Att ligga steget före så att inte maskinisten ska behöva hitta eventuella fel.

Att enkelt kunna ha samtal med maskinister som har funderingar när dom gräver, vi kan titta på samma modell och blir då enklare att förstå vad dom menar.”

Vidare nämner han: ”Även enkla akuta inmätningar kommer jag göra när ej mätare finns på plats. Senare hoppas jag även kunna göra enkla volymkontroller på t.ex materialupplag själv i plattan men detta har jag ej hunnit utforska.”

Han avslutar med: ”Jag kommer säkert komma på något mera användningsområde allt eftersom jag fortsätter använda den.”