Topcon Millimeter GPS Grader

Millimeter GPS är utformad för att användas av flera maskiner samtidigt men kan även vara ett stöd för mätteknikerna. Alla maskiner och mättekniker använder samma filtyper som tidigare. En fullständig systemuppsättning har upp till fyra sändare för ett stort horisontellt och vertikalt arbetsfönster, vilket bokstavligen skapar en arbetszon. Håll dig inom zonen och håll kontrollen […]

Läs mer

Topcon 3D-MC² Grader

På en byggarbetsplats är trycket alltid högt och klockan tickar. 3D-MC² eliminerar den stressen eftersom väghyveln kan justera lika fort som den kan köra i maxfart, med bibehållen noggrannhet. Ligg före tidplanen, samtidigt som du sänker kostnaderna. […]

Läs mer