L5 3DDrill

Ett unikt 3D-system för borriggar. Flexibelt, snabbt och prisvärt. Systemetanvänder data i standardformat, såsom dxt/dwg, iredes och landxml.Borrplaner kan skapas direkt av operatören, såväl enkla som mer avancerademot ytor och linjer. Borrplaner kan delas online mellan obegränsat antal riggar samtidigt och allakan löpande se vilka hål som är borrade. Via en enkel webbportal kan man […]

Läs mer

L5 3DPile

Framtaget för noggrann positionering av diverse markförstärkningsmaskiner. Har stöd för en kombination av sensorer – både vanliga lutningssensorer men även laseravståndsmätare. Detta blir på så vis en komplett lösning för alla typer av uppdrag. […]

Läs mer

L5 A1Drill

Vår instegslösning för uppdrag där det krävs full koll på höjd/djup samt riktning på hålen. Det är väldigt enkelt att komma igång och använda – ange målhöjd, ange riktning, nolla kronanmot en känd höjd, börja borra. […]

Läs mer