Byggplatsuppföljare väljer L5 M-Lite

Emil Rubensson på Mark & Byggkonsult Emil Rubensson AB insåg ganska snabbt att en egen GNSS-utrustning skulle bli ett kraftfullt verktyg i hans uppdrag för att hela tiden kunna hålla koll på läget och ligga steget före.

Han är för närvarande inhyrd av Trafikverket som Byggplatsuppföljare / Byggledare på några av dom större järnvägsprojekten i Sundsvall.

När det gäller användningsområde säger han: ”Till att börja med kommer utrustningen främst att användas vid inmätningar för nivåkontroller och mängdberäkningar.”

I fältprogrammet SurPad syns den teoretiska ytmodellen representerad som blå trianglar. Man ser även tydligt längst upp på skärmen hur långt ifrån färdig yta man är. Pt34, Pt35 o.s.v. är inmätta punkter.

En annan bra grej är att man kan samtidigt köra mot en väglinje för att få sektion och sidomått, relativt centrum järnväg i det här fallet.

När vi frågar Emil hur resonemanget gick inför investeringen säger han: ”Jag valde att handla av L5 för att de har rätt pris och rätt utrustning för mitt behov. Jag har stort förtroende för dem då jag haft att göra med flera av deras anställda tidigare gällande bl.a. maskinstyrning.”