L5 3DX – Maskinstyrning för grävlastare

By | 17 augusti, 2020

Englund’s i Oviken är en firma som gör en hel del olika typer av jobb runtom i Jämtland. När ägaren, Daniel Englund, fick nys om att vi på L5 kan erbjuda fullvärdig 3D maskinstyrning även till grävlastare blev han genast intresserad och ville veta mer.

Daniel Englund med sin Lännen 8600G

I och med att dom främst utför jobb i egen regi finns det sällan tillgång till färdiga modeller att köra mot, därför var det viktigt med bra funktion för att kunna skapa egna referensmodeller. Tack vare att L5 3DX alltid levereras med GNSS-mottagare är det inga bekymmer att mäta in punkter med maskinen och göra det på egen hand ”on-the-fly”.

L5 3DX

Den dagen vi var ute och besökte Englund’s stod matjordsplanering på schemat. För att få ett jämnt fall från huset mätte Daniel in två punkter vid respektive hushörn och angav sedan att det skulle vara 1% fall mot infartsvägen.

Andra exempel när det kan vara riktigt användbart är givetvis vid VA-arbeten eller vid grundläggnings- och markarbeten där man då kan lägga in t.ex. hushörn och/eller fastighetsgränser.